Nastavení preferencí souborů cookies

Souhlasem nám umožníte využívat soubory cookies k poskytovaní služeb a analýze návštevnosti.

Soubory cookies zjednodušují používání webů. Ukládají předvolby uživatelů a pomáhají k zobrazení obsahu podle Vašich potřeb. Respektujeme Vaše soukromí, proto se můžete rozhodnout některé soubory cookies neakceptovat. Cookies slouží i k zajištění funkčnosti a bezpečnosti webových stránek. Zablokování některých z nich může ovlivnit funkčnost stránek či nabízených služeb.

Řízení předvoleb poskytování souhlasu

Menu

Wishlist

Vítej

POSTOY je online platformou, která slouží jednotlivcům k inzerci zboží z druhé ruky, jeho nákupu a prodeji. Inzerce na POSTOY je zpoplatněna a probíhá na základě nabití kreditu.

Rádi bychom upozornili, že tyto podmínky jsou součástí našich Všeobecných obchodních podmínek. Založením účtu na POSTOY dochází k vyslovení souhlasu jak s těmito podmínkami, tak i s našimi obchodními podmínkami. V případě otázek se na nás neváhejte obrátit na e-mail info@postoy.cz.

POSTOY JE URČEN PRO INZERCI OBLEČENÍ A OBUVI Z DRUHÉ RUKY

Snažíme se zajistit, aby byl POSTOY přátelským a bezpečným místem. Z toho důvodu žádáme uživatele, aby dodržovali níže uvedené podmínky.

1. ZALOŽENÍ ÚČTU

Chcete-li získat přístup k naší Službě, musíte se zaregistrovat a založit si účet s uživatelským jménem a heslem (dále jen „váš účet“). Doporučujeme vám, abyste ve svém účtu používali „silná“ hesla (hesla, která používají kombinaci malých a velkých písmen, čísel a symbolů). Pro prodej zboží si musíte zvolit účet Premium.

Založení účtu není oprávněna provést fyzická osoba mladší 15 let.

Jste odpovědní za zachování důvěrnosti vašich přihlašovacích údajů a veškerých aktivit, ke kterým dochází na vašem účtu. Pokud máte jakékoliv důvodné obavy, že váš účet mohl být zneužit, měli byste nás okamžitě kontaktovat na e-mailové adrese info@postoy.cz.

2. PRODEJ

Na POSTOY je možné prodávat pouze zboží, které vlastníte.

NA POSTOY NENÍ MOŽNÉ PŘIDÁVAT ZBOŽÍ, KTERÉ NENÍ V SOULADU S PLATNÝMI ZÁKONY, NAPŘÍKLAD PADĚLANÉ ZBOŽÍ, TZV. FAKE, DÁLE TAKÉ NAPŘÍKLAD NOŠENÉ SPODNÍ PRÁDLO A ZBOŽÍ, KTERÉ JE POŠKOZENÉ NEBO ZNEČIŠTĚNÉ. ZBOŽÍ, KTERÉ NESPLŇUJE HYGIENICKÉ STANDARDY, dále také zboží, které podporuje nebo znázorňuje násilí, diskriminaci, nenávist či trestnou činnost.

Vyhrazujeme si právo určit, které předměty mohou a které nemohou být vystavovány na POSTOY. Pokud zjistíme, že určité předměty porušují naše pravidla nebo představují jakoukoliv hrozbu pro ostatní uživatele, můžeme takové předměty odstranit.

Ostatní uživatelé mohou upozornit na nabídky, které těmto pravidlům podle jejich názoru neodpovídají, a to za účelem kontroly ze strany POSTOY. Pokud se ukáže, že předmět pravidlům skutečně nevyhovuje, může ho náš tým odstranit nebo skrýt. Rovněž může dojít k přijetí dalších opatření.

Upozornění: Při porušení Pravidel nebo Všeobecných obchodních podmínek vám nebudeme moci vrátit vynaložené kredity.

Každé zboží musí být nahráno samostatně a s odpovídajícím popisem (značka, barva, stav…).

V popisu vašeho profilu a ani ve vaší inzerci zboží by nemělo být odkazováno na externí webové stránky, které umožňují prodej předmětů mimo naši platformu.

Je přísně zakázáno nahrávat na naši platformu padělané předměty. Uživatelé mohou nahrávat pouze předměty, jejichž pravostí si jsou jisti. Není možné přidat do nabídky prohlášení, že si uživatel není pravostí předmětu jistý, a zříci se tak odpovědnosti.

Uživatelé musí rovněž nahrát fotografie zachycující co možná nejzřetelněji pravost inzerovaného zboží.

Pokud v inzerci použijete text nebo obrázek, který byl vytvořen/zveřejněn někým jiným, musíte k tomu mít svolení.

Fotografie musí splňovat následující požadavky:
- Musí znázorňovat předmět takový, jaký je – nejsou povoleny žádné grafické úpravy fotografií. Nezbytné je také zachytit na fotografiích jakékoliv nedostatky inzerovaného zboží.
- Musí být ostré a jasné.
- Musí být pořízeny vámi za účelem použití těchto fotografií na POSTOY.
- Nesmí být nahrazeny fotografiemi z fotobanky, z reklamních nabídek a obrázky s vodoznakem.
- První fotografie v nabídce by měla zřetelně zachycovat celé zboží.
- Musí zachycovat pravost vašeho předmětu.
- Inzerent odpovídá za to, že obsahem inzerátu a/nebo fotografiemi či jinými soubory připojenými k inzerátu nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany inzerenta neodpovídá.
- V případě, že inzerent připojí k inzerátu fotografie, jejichž je autorem, uděluje okamžikem vložení inzerátu na server či v rámci mobilní aplikace provozovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k užití fotografií, a to po dobu zveřejnění inzerátu na serveru či v rámci mobilní aplikace a ke způsobům užití v souladu s určením serveru a mobilní aplikace, a to v souladu s těmito podmínkami.
- Inzerent odpovídá za to, že obsahem inzerátu a/nebo fotografiemi či jinými soubory připojenými k inzerátu nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany inzerenta neodpovídá.

Pokud uživatel nebere zřetel na pravidla POSTOY, můžeme přijmout následující opatření:
- Jestliže je potřeba nahlášené zboží upravit, skryjeme ho a uživateli zašleme zprávu s informacemi o krocích, které musí během následujících 24 hodin podniknout. Pokud uživatel tyto kroky v daném časovém rámci nepodnikne, zůstane zboží skryté. 
- Pokud nahlášené zboží nedodržuje pravidla POSTOY, odstraníme zboží a uživateli zašleme zprávu s informacemi o důvodu smazání.
- Pokud uživatel opakovaně nahraje zakázané zboží, můžeme v závislosti na situaci jeho účet dočasně nebo trvale zablokovat a uživateli zaslat zprávu informující o blokaci.

Náš tým si vyhrazuje právo na změnu výše uvedených pravidel v případě potřeby. Pokud máte jakékoliv otázky týkající se výše uvedených pravidel – kontaktujte náš tým – rádi vám pomůžeme.

Poznámka: Pokud si všimnete předmětu, který dle vašeho názoru nevyhovuje výše uvedeným pravidlům, neváhejte a nahlaste nám ho.

Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky bez náhrady, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, pravidly POSTOY nebo dobrými mravy.

3. STÁŘÍ INZERÁTU

Každý inzerát má dobu zveřejnění 6 měsíců, po době zveřejnění je automaticky ze systému stažen. Produkt může smazat uživatel kdykoliv před uplynutím 6 měsíců. Při vymazání bude uživateli zaslán potvrzující e-mail o odstranění inzerátu.

4. KREDIT

Nabitím kreditu si uživatel aktivuje možnost topování kousků. Kredit k topování kousků je možné využívat po dobu 6 měsíců, pokud uživatel kredit za tuto dobu nevyčerpá, propadne mu.

5. KOMUNIKACE MEZI PRODÁVAJÍCÍM A KUPUJÍCÍM


a) Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení…
b) Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.
c) Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb POSTOY ani za způsob, jakým služby POSTOY využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.
d) Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb POSTOY. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb POSTOY nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
e) Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb POSTOY věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby POSTOY mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.
f) Provozovatel je oprávněn bez souhlasu uživatelů či bez předchozího oznámení služby serveru upravovat nebo inovovat.
g) Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

Ujistěte se prosím, že vaše nabídky a předměty jsou v souladu s našimi Pravidly.

POSTOY roztáčí koloběh módních kousků