Nastavení preferencí souborů cookies

Souhlasem nám umožníte využívat soubory cookies k poskytovaní služeb a analýze návštevnosti.

Soubory cookies zjednodušují používání webů. Ukládají předvolby uživatelů a pomáhají k zobrazení obsahu podle Vašich potřeb. Respektujeme Vaše soukromí, proto se můžete rozhodnout některé soubory cookies neakceptovat. Cookies slouží i k zajištění funkčnosti a bezpečnosti webových stránek. Zablokování některých z nich může ovlivnit funkčnost stránek či nabízených služeb.

Řízení předvoleb poskytování souhlasu

Menu

Wishlist

1. Úvodní ustanovení

1.1
V souvislosti s poskytováním služeb na internetových stránkách www.postoy.cz, poskytovatel služeb, tj. společnost Genium s.r.o., IČO: 28709721, se sídlem: Emy Destinové 24, Ústí nad Labem 400 01, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem, C 27961 (dále také jako „Poskytovatel“), shromažďuje a vede evidenci svých zákazníků – uživatelů, obsahující osobní údaje. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat tyto údaje ručně i automatizovaným způsobem, sám nebo prostřednictvím třetích osoby a tyto údaje v souladu s platnými právními předpisy využívat pro účely právními předpisy stanovené a/nebo dovolené, poskytování služeb dle těchto obchodních podmínek, ochrany svých zájmů, popř. pro další dohodnuté účely.

2. Definice osobních údajů

2.1
Pro účely poskytování služeb ze strany Poskytovatele budou ze strany Uživatele poskytovány tyto osobní údaje:
- Jméno a příjmení
- Uživatelské jméno (přezdívku) pro internetové stránky www.postoy.cz
- Emailovou adresu
- Doručovací adresa
- Fotografie, popř. podobizna (nepovinně)

2.2
Osobní údaje poskytne Uživatel zejména při své registraci.

3. Souhlas Uživatele se zpracováním osobních údajů

3.1
Uživatel (fyzická osoba) souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, tj. souhlasí s tím, aby Poskytovatel jako správce ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jako „Nařízení“), zpracoval jeho osobní údaje, které získá v souvislosti s poskytováním služeb dle těchto obchodních podmínek, a to v rozsahu, které Uživatel uvede při své registraci a/nebo ve kterém v rámci plnění služeb je Uživatel Poskytovateli poskytne. Uživatel poskytuje souhlas se zpracováním osobních údajů při vyplnění registračního formuláře, v rámci, kterého je Uživatel povinen „zaškrtnout“ políčko „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“.

3.2
Osobní údaje Uživatele, které Poskytovateli poskytne, budou Poskytovatelem využity především za účelem plnění služeb, popř. v nezbytném rozsahu jako obchodní sdělení k prezentaci činnosti Poskytovatele, pokud Uživatel k takovýmto sdělení udělí taktéž souhlas. Uživatel má právo udělit nesouhlas s tím, aby mu Poskytovatel zasílal či jinak předával obchodní sdělení.

3.3
Uživatel bere na vědomí, že výše uvedený souhlas (nesouhlas) může kdykoliv bez udání důvodu písemně odvolat/obnovit.

3.4
Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že Poskytovatel je oprávněn zapojit do zpracování osobních údajů Uživatele i dalšího zpracovatele. Pokud Poskytovatel zapojí dalšího zpracovatele, musí být tomuto zpracovateli na základě smlouvy či práva Evropské unie uloženy stejné povinnosti na ochranu osobních údajů Uživatele.

3.5
Poskytovatel je dále oprávněn shromažďovat i údaje o technických přístrojích a jednotlivých dat Uživatele, které se zaznamenávají automaticky při registraci Uživatele či při užívání služeb Poskytovatele („neosobní údaje“). Poskytovatel je oprávněn shromažďovat i další údaje o Uživateli na základě vlastních datových analýz (např. pro účely studie průzkumu trhu nebo vyhodnocování zákazníků). Pro vyloučení pochybností se neosobními údaji myslí pouze takové údaje, na jejichž základě není možná identifikace Uživatele (např. PSČ, pohlaví, věk apod.).

3.6
Poskytovatel uchovává osobní údaje Uživatele tak dlouho, jak je to nezbytné pro účely poskytování služeb, tj. zejména pro plnění smluvních závazků a zákonných povinností. Poskytovatel je oprávněn uchovávat osobní (i neosobní) údaje Uživatele také k jiným účelům, pokud je takové uchovávání v souladu s platnými právními předpisy, tj. včetně účelu právní obrany před právními nároky.

4. Ochrana soukromí

4.1
Osobní údaje Uživatele jsou vždy přenášeny v kódované formě. Krom toho Poskytovatel zabezpečuje internetové stránky www.postoy.cz vlastními technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, zničení, neoprávněného přístupu, změně a/nebo rozšiřování osobních údajů Uživatele třetími osobami, a dále proti neoprávněnému přístupu na účet Uživatele.

5. Kontakt Poskytovatele

5.1
Pro účely odvolání souhlasu dle odst. 3.3 tohoto dokumentu, popř. pro účely jakéhokoliv dotazu Uživatele týkajícího se zpracování osobních údajů, Uživatel využije emailovou adresu Poskytovatele – info@postoy.cz

POSTOY roztáčí koloběh módních kousků